Téarmaí agus Coinníollacha

An Stuif Dlí

Tá tú ag dul isteach sa chomhaontú seo le Cuan Ice Baths ("muid", "sinn").

Is comhlacht trádála aonair é Cuan Ice baths atá cláraithe i dTuaisceart Éireann, agus tá an seoladh cláraithe ag 37 Corrán Bhaile MhicAnndrais, Béal Feirste, BT11 8FJ.

Cosaint Sonraí:

Táimid tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus cloí leis an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR). Bailímid, próiseáilimid agus stórálaimid do shonraí pearsanta de réir ár bPolasaí Príobháideachta.

Polasaí Fianán:

Bainimid úsáid as fianáin chun do thaithí ar ár láithreán gréasáin a fheabhsú. Iarrfaimid do thoiliú sula n-úsáidfimid aon fhianán neamhriachtanach. Is féidir leat do shainroghanna fianán a bhainistiú trí chuairt a thabhairt ar ár leathanach socruithe fianán.

Téarmaí Úsáide:

Tá polasaí Téarmaí Úsáide cruthaithe againn a rialaíonn an úsáid a bhaineann tú as ár suíomh Gréasáin. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú cloí leis na téarmaí seo.

Maoin Intleachtúil:

Tá meas againn ar chearta maoine intleachtúla daoine eile agus táimid ag súil go ndéanfaidh ár n-úsáideoirí láithreán gréasáin an rud céanna. Tá gach ábhar ar ár suíomh Gréasáin cosanta ag dlíthe cóipchirt agus trádmharc. Ní féidir leat aon ábhar ónár suíomh Gréasáin a chóipeáil ná a atáirgeadh gan ár gcead i scríbhinn a fháil roimh ré.

Inrochtaineacht:

Táimid tiomanta dár suíomh Gréasáin a dhéanamh inrochtana do gach úsáideoir, lena n-áirítear iad siúd atá faoi mhíchumas. Tá bearta curtha i bhfeidhm againn lena chinntiú go gcomhlíontar an tAcht um Chomhionannas 2010 agus na Treoirlínte um Inrochtaineacht ar Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1 Leibhéal AA.

Sábháilteacht Táirge:

Cloíonn ár bhfolcadáin oighir go léir le rialacháin agus caighdeáin sábháilteachta na RA. Déanaimid seiceálacha sábháilteachta rialta chun a chinntiú go gcomhlíonann ár dtáirgí na caighdeáin seo nó go sáraíonn siad.

Praghsáil:

Táimid tiomanta d'eolas praghsála soiléir agus cruinn a sholáthar dár gcustaiméirí. Cuimsíonn na praghsanna go léir atá liostaithe ar ár suíomh Gréasáin agus inár n-ábhar fógraíochta CBL agus aon chánacha infheidhme eile.

Cearta Tomhaltóirí:

Comhlíonaimid an tAcht um Chearta Tomhaltóirí 2015, a leagann amach cearta dlíthiúla tomhaltóirí agus iad ag ceannach earraí ó ghnó. Mura bhfuil tú sásta le do cheannach, déan teagmháil linn laistigh de 30 lá tar éis na hearraí a fháil chun do roghanna a phlé.

Eolas Táirge:

Soláthraímid faisnéis shoiléir agus chruinn maidir lenár bhFolctha Oighir agus Gabhálais, lena n-áirítear a gcuid toisí, ábhair agus aon ghnéithe speisialta. Má tá aon cheist nó imní ort faoi tháirge, déan teagmháil linn roimh cheannach.

Bealaí Teagmhála:

Más gá duit teagmháil a dhéanamh linn is féidir leat é sin a dhéanamh tríd an bhfoirm teagmhála seo a leanas a chomhlánú. Más gá duit ríomhphost a chur chugainn go díreach seol do ríomhphost chuig hello@cuanicebaths.com . Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn ar mhodh neamhleictreonach is é ár seoladh ná 37 Corrán Bhaile Mhic Andáin, Béal Feirste, BT11 8FJ, Tuaisceart Éireann. Is féidir leat glaoch orainn freisin ar 028 960 05024.

Tuairisceáin agus Aisíocaíochtaí:

Cuirimid polasaí tuairisceáin 14 lá ar fáil do gach ceann dár n-oiriúintí Folcadáin Oighir agus Oighear. Mura bhfuil tú sásta le do cheannach, is féidir leat é a chur ar ais chugainn le haghaidh aisíoc iomlán nó malairte. Féach ar ár bPolasaí Tuairisceáin le haghaidh tuilleadh eolais.

Comhlíonadh Comhshaoil:

Táimid tiomanta dár dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú agus comhlíonaimid gach rialachán comhshaoil ​​is infheidhme. Tá bearta curtha i bhfeidhm againn chun dramhaíl a íoslaghdú agus athchúrsáil a uasmhéadú, agus faighimid ár n-ábhar ó sholáthraithe inbhuanaithe nuair is féidir.

Conclúid:

Glacaimid ár n-oibleagáidí dlíthiúla i ndáiríre agus táimid tiomanta do gach dlí agus rialachán infheidhme a chomhlíonadh. Má tá aon cheist nó imní ort faoinár mbeartas dlíthiúil, déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh tuilleadh eolais.

Séanadh

Is chun críocha faisnéise ginearálta amháin an fhaisnéis atá ar an suíomh Gréasáin seo. Soláthraíonn Cuan Ice Baths an fhaisnéis agus cé go ndéanaimid ár ndícheall an fhaisnéis a choinneáil cothrom le dáta agus ceart, ní dhéanaimid aon uiríll nó barántaí de chineál ar bith, sainráite nó intuigthe, maidir le hiomláine, cruinneas, iontaofacht, oiriúnacht nó infhaighteacht i leith. an suíomh Gréasáin nó an fhaisnéis, na táirgí, na seirbhísí, nó na grafaicí gaolmhara atá ar an suíomh Gréasáin chun críche ar bith. Mar sin is ar do phriacal féin amháin a bheifear ag brath ar fhaisnéis dá leithéid.

Ní bheidh muid faoi dhliteanas i gcás ar bith as aon chaillteanas nó damáiste lena n-áirítear gan teorainn, caillteanas indíreach nó iarmhartach nó damáiste, nó aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as caillteanas sonraí nó brabúis a eascraíonn as, nó a bhaineann le, úsáid an láithreáin ghréasáin seo. .

Tríd an suíomh Gréasáin seo is féidir leat naisc a dhéanamh le suíomhanna gréasáin eile nach bhfuil faoi rialú Cuan Ice Baths. Níl aon smacht againn ar nádúr, ábhar agus infhaighteacht na suíomhanna sin. Ní gá go gciallódh cuimsiú naisc ar bith moladh nó go dtacaíonn sé leis na tuairimí a nochtar iontu.

Déantar gach iarracht an suíomh Gréasáin a choinneáil ag feidhmiú go réidh. Mar sin féin, ní ghlacann Cuan Ice Baths aon fhreagracht, agus ní bheidh sé faoi dhliteanas i leith, nach bhfuil an suíomh Gréasáin ar fáil go sealadach mar gheall ar shaincheisteanna teicniúla nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Ordú a Chur

Trí ordú a dhéanamh le Folcadáin Oighir CUAN, aontaíonn tú leis na beartais agus na téarmaí seo a leanas:

 1. Infhaighteacht Táirge: Tá gach ordú faoi réir infhaighteacht táirge. Sa chás go bhfuil táirge as stoc, cuirfimid in iúl duit go pras agus cuirfimid roghanna eile nó aisíocaíocht ar fáil.
 2. Daingniú Ordú: Nuair a dhéantar ordú, gheobhaidh tú ríomhphost deimhnithe ordaithe ina mbeidh sonraí do cheannacháin. Athbhreithnigh an fhaisnéis go cúramach le do thoil agus déan teagmháil linn láithreach má theastaíonn aon athruithe.
 3. Praghsáil agus Íocaíocht: Tá na praghsanna go léir liostaithe san airgeadra atá sonraithe ar ár láithreán gréasáin agus is féidir iad a athrú gan fógra. Ní mór íocaíocht iomlán a dhéanamh nuair a dhéantar an t-ordú.
 4. Loingseoireacht agus Seachadadh: Déanaimid ár ndícheall orduithe a phróiseáil agus a sheoladh go tráthúil. Féach ar ár mBeartas Loingis le do thoil le haghaidh amanna seachadta measta agus faisnéis bhreise.
 5. Cealuithe agus Modhnuithe: Ba cheart iarratais ar chealú orduithe nó ar mhodhnuithe a dhéanamh chomh luath agus is féidir. Ní féidir linn athruithe a ráthú nuair a bheidh ordú próiseáilte.
 6. Tuairisceáin agus Malartuithe: Déan athbhreithniú ar ár mBeartas um Fhilleadh agus Malartuithe chun faisnéis mhionsonraithe a fháil maidir le táirgí a sheoladh ar ais nó a mhalartú.
 7. Tacaíocht do Chustaiméirí: Má tá aon cheist nó imní ort maidir le d'ordú, déan teagmháil linn le haghaidh cúnaimh.
 8. Comhlíonadh Dlíthe: Trí ordú a dhéanamh, deimhníonn tú go gcomhlíonann tú na dlíthe agus na rialacháin go léir is infheidhme maidir le ceannach, seoladh agus úsáid na dtáirgí.

Nóta: Tá an Beartas um Ordú Socrúcháin seo faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré. Is ortsa atá an fhreagracht athbhreithniú a dhéanamh ar an leagan is déanaí den pholasaí sula ndéanann tú ordú.

Barántas Táirge

Beartas Baránta:

Clúdach Baránta:

- Tá an tubán folctha CUAN Oighear, clúdach inséidte CUAN agus an clúdach uiscedhíonach uile-aimsire CUAN clúdaithe ag bharántas teoranta 30 lá in aghaidh lochtanna in ábhair agus ceardaíocht.
- Tá an róbaí CUAN clúdaithe ag bharántas teoranta 30 lá in aghaidh lochtanna in ábhair agus ceardaíocht.

Éilimh Bharántas
- Chun éileamh baránta a thionscnamh, ní mór don chustaiméir cruthúnas ceannaigh a sholáthar, lena n-áirítear dáta agus áit an cheannaigh.
- Ba cheart don chustaiméir teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta do chustaiméirí trí ríomhphost chun an cheist a thuairisciú agus éileamh bharánta a iarraidh.

Meastóireacht Bharántas:
- Ar an éileamh bharántas a fháil, déanfaidh ár bhfoireann meastóireacht ar an tsaincheist tuairiscithe chun a chinneadh an bhfuil sé clúdaithe faoin bharántas.
- D’fhéadfadh faisnéis bhreise nó fianaise a iarraidh ón gcustaiméir, amhail grianghraif nó físeáin den locht, i gceist leis an bpróiseas meastóireachta.

Rún Baránta:
- Má mheastar go bhfuil an cheist clúdaithe faoin bharántas, déanfaimid an chuid nó an táirge lochtach a dheisiú nó a athsholáthar de réir ár rogha féin.
- Ní chlúdaíonn an bharántas damáiste de bharr úsáid mhíchuí, faillí, nó gnáthchaitheamh agus cuimilt.
- Tá an custaiméir freagrach as aon chostais loingseoireachta a bhaineann leis an táirge a chur ar ais le haghaidh seirbhíse bharánta.

Teorainneacha:
- Tá an bharántas neamh-inaistrithe agus ní bhaineann sé ach leis an gceannaitheoir bunaidh.
- Déanfaidh aon mhodhnuithe nó deisiúcháin a dhéanfaidh daoine aonair neamhúdaraithe an bharántas a chur ar neamhní.
- Ní chlúdaíonn an bharántas aon damáistí teagmhasacha nó iarmhartacha.

Seachadadh

Táimid tar éis dul i gcomhpháirtíocht le DPD mar ár soláthraí seirbhíse seachadta roghnaithe chun seachadadh tráthúil agus iontaofa ár dtáirgí a chinntiú dár gcustaiméirí i dTuaisceart Éireann, in Éirinn agus i Mórthír na RA. Is é seo a leanas ár mbeartas seachadta le DPD:

Amanna seachadta:

 • Tá sé mar aidhm againn gach ordú a sheoladh laistigh de 24 uair tar éis dúinn iad a fháil.
 • Athróidh amanna seachadta ag brath má tá tú i dTuaisceart Éireann, in Éirinn agus i Mórthír na RA.
 • Soláthrófar amanna seachadta measta ag am an tseiceáil amach agus beidh siad bunaithe ar sceidil seachadta an DPD.
 • Toisc go bhfuilimid lonnaithe i dTuaisceart Éireann, cuirimid 1-3 lá gnó caighdeánach ar fáil do sheoltaí Thuaisceart Éireann agus na hÉireann, faoi réir ag an am scoite do sheoladh an lae chéanna.
 • Cuirimid 2-4 lá gnó ar fáil mar ghnáthsheoltaí do sheoltaí Mhórthír na Ríochta Aontaithe, faoi réir ag an am scoite do sheoladh an lae chéanna.

Modhanna seolta:

 • Cuirimid dhá rogha loingseoireachta ar fáil, 1-3 lá gnó go Tuaisceart Éireann agus go hÉirinn faoi réir ag an am scoite do sheoladh an lae chéanna. 2-4 lá gnó go dtí Mórthír na Ríochta Aontaithe faoi réir ag an am scoite do sheoladh an lae chéanna.
 • Cuirimid seirbhís bailithe pearsanta saor in aisce ar fáil freisin má tá cónaí ort in aice láimhe.
 • Seolfar saor in aisce é agus tabharfar breac-chuntas air tráth an tseiceáil amach.

Seoladh seachadta:

 • Tá custaiméirí freagrach as faisnéis seachadta chruinn agus iomlán a sholáthar, lena n-áirítear ainm, seoladh agus faisnéis teagmhála an fhaighteora.
 • Nílimid freagrach as aon mhoill seachadta nó teipeanna mar gheall ar fhaisnéis seachadta mícheart nó neamhiomlán a chuir an custaiméir ar fáil.

Rianú seachadta:

 • Soláthraímid faisnéis rianaithe maidir le gach ordú seolta, a sheolfar chuig an gcustaiméir trí ríomhphost nó SMS.
 • Is féidir le custaiméirí stádas a seachadta a rianú ag baint úsáide as an bhfaisnéis rianaithe a chuirtear ar fáil agus an bot comhrá a dhéanamh linn ar ár suíomh Gréasáin.

Saincheisteanna seachadta:

 • Má tá fadhb le seachadadh d’ordú (m.sh. caillte, damáiste nó moillithe), déan teagmháil linn chomh luath agus is féidir chun réiteach a phlé.
 • Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe loingseoireachta chun aon saincheisteanna seachadta a fhiosrú agus chun réiteach a sholáthar don chustaiméir.

Tabhair faoi deara go bhféadfadh amanna seachadta agus modhanna loingseoireachta a bheith faoi réir athrú ag brath ar infhaighteacht ár dtáirgí agus na roghanna loingseoireachta atá ar fáil tráth an cheannaigh.

Má tá aon cheist nó imní ort faoinár mbeartas seachadta, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn .

Ag baint úsáide as Klarna?

Cuirimid Klarna ar fáil mar rogha íocaíochta dár gcustaiméirí. Is seirbhís íocaíochta é Klarna a ligeann do chustaiméirí ceannacháin a dhéanamh agus íoc i dtráthchodanna le himeacht ama. Seo a leanas ár mbeartas Klarna:

 • Tá Klarna ar fáil mar rogha íocaíochta do gach ceannachán.
 • Is féidir le custaiméirí a roghnú íoc i dtrí thráthchuid, leis an gcéad íocaíocht dlite ag am an cheannaigh, an dara íocaíocht dlite 30 lá tar éis an dáta ceannaigh, agus an tríú íocaíocht dlite 60 lá tar éis an dáta ceannaigh.
 • Tá íocaíochtaí Klarna faoi réir théarmaí agus choinníollacha Klarna, atá le fáil ar a láithreán gréasáin.
 • Má roghnaíonn custaiméir íoc le Klarna, cuirfear iad chuig suíomh Gréasáin Klarna chun an próiseas íocaíochta a chríochnú.
 • Mura bhfuil custaiméir in ann íocaíocht a dhéanamh in am, ba cheart dóibh dul i dteagmháil le seirbhís do chustaiméirí Klarna chun roghanna íocaíochta a phlé agus táillí déanacha a sheachaint.
 • Beidh aon íocaíochtaí déanacha nó íocaíochtaí caillte faoi réir táillí íocaíochta déanach Klarna agus táillí úis, a leagfar amach ina dtéarmaí agus coinníollacha.

Tabhair faoi deara le do thoil nach gcuireann úsáid Klarna mar rogha íocaíochta isteach ar ár bpolasaí tuairisceáin agus aisíocaíochta, mar atá leagtha amach sa rannán Tuairisceáin agus Aisíocaíochtaí. Tá custaiméirí a úsáideann Klarna chun ceannachán a dhéanamh fós faoi réir ár bpolasaí caighdeánach um aischur agus aisíocaíocht.

Má tá aon cheist nó imní ort faoinár bpolasaí Klarna, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn .

Tuairisceáin agus Aisíocaíochtaí

Ag CUAN, táimid bródúil as cáilíocht ár dtáirgí agus ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil ár gcustaiméirí sásta lena gcuid ceannacháin. Tá polasaí fillte 14 lá againn, rud a chiallaíonn go bhfuil 14 lá agat tar éis do mhír a fháil chun tuairisceán a iarraidh.

Chun a bheith incháilithe le haghaidh tuairisceáin, caithfidh d’earra a bheith sa riocht céanna agus a fuair tú é, gan chaitheamh nó gan úsáid, le clibeanna, agus ina phacáistiú bunaidh. Beidh an admháil nó cruthúnas ceannaigh uait freisin. Ní mór duit freisin na míreanna a thabhairt ar ais laistigh de 14 lá tar éis glacadh le d'iarratas ar aisíocaíocht.

Chun tuairisceán a thosú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag hello@cuanicebaths.com . Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfear tuairisceáin a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas:

37 Corrán Bhaile MhicAnndrais, Béal Feirste BT11 8FJ, An Ríocht Aontaithe

Má ghlactar le do thuairisceán, seolfaimid lipéad seolta fillte chugat, chomh maith le treoracha maidir le conas agus cén áit le do phacáiste a sheoladh. Ní ghlacfar le míreanna a sheoltar ar ais chugainn gan tuairisceán a iarraidh ar dtús.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn i gcónaí le haghaidh aon cheist fillte ag hello@cuanicebaths.com .

Damáistí agus saincheisteanna

Déan d'ordú a iniúchadh nuair a fhaigheann tú é agus déan teagmháil linn láithreach má tá an mhír lochtach, má dhéantar damáiste dó nó má fhaigheann tú an mhír mícheart, ionas gur féidir linn an cheist a mheas agus é a dhéanamh ceart.

Eisceachtaí / míreanna nach féidir a chur ar ais

Ní féidir cineálacha áirithe earraí a thabhairt ar ais, amhail earraí meatacha (amhail bia, bláthanna nó plandaí), táirgí saincheaptha (amhail orduithe speisialta nó earraí pearsantaithe), agus earraí cúraim phearsanta (amhail táirgí áilleachta). Ní ghlacaimid ach oiread le tuairisceáin maidir le hábhair ghuaiseacha, leachtanna inadhainte, nó gáis. Téigh i dteagmháil le do thoil má tá ceisteanna nó imní ort faoi do mhír shonrach.

Ar an drochuair, ní féidir linn glacadh le tuairisceáin ar earraí díola nó cártaí bronntanais.

Malartuithe

Is é an bealach is tapúla chun a chinntiú go bhfaigheann tú an méid atá uait ná an t-earra atá agat a thabhairt ar ais, agus a luaithe a ghlactar leis an tuairisceán, ceannach ar leithligh a dhéanamh don earra nua.

Tréimhse shuaimhnithe 14 lá an Aontais Eorpaigh

D’ainneoin an méid thuas, má tá an marsantas á seoladh isteach san Aontas Eorpach, tá sé de cheart agat d’ordú a chur ar ceal nó a chur ar ais laistigh de 14 lá, ar chúis ar bith agus gan údar maith. Mar atá thuas, caithfidh do mhír a bheith sa riocht céanna is a fuair tú é, gan chaitheamh nó gan úsáid, le clibeanna, agus ina phacáistiú bunaidh. Beidh an admháil nó cruthúnas ceannaigh uait freisin.

Aisíocaíochtaí

Cuirfimid in iúl duit nuair a bheidh do thuairisceán faighte agus iniúchta againn, agus cuirfimid in iúl duit ar ceadaíodh an aisíocaíocht nó nár ceadaíodh. Má cheadaítear é, aisíocfar go huathoibríoch thú ar do mhodh íocaíochta bunaidh laistigh de 10 lá gnó. Cuimhnigh le do thoil go dtógfaidh sé roinnt ama ar do bhanc nó do chuideachta cárta creidmheasa an aisíocaíocht a phróiseáil agus a phostáil freisin.
Má tá níos mó ná 15 lá gnó caite ó cheadaigh muid do thuairisceán, déan teagmháil linn le do thoil ag hello@cuanicebaths.com .

Beartas Príobháideachais

Déanann an Polasaí Príobháideachta seo cur síos ar conas a bhailíonn, a úsáideann agus a nochtann cuanicebaths.com (an "Suíomh" nó "muid") do Fhaisnéis Phearsanta nuair a thugann tú cuairt ar an Suíomh nó nuair a cheannaíonn tú ón Suíomh.

Teagmháil

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí seo, má tá ceisteanna breise agat, má tá tuilleadh eolais uait faoinár gcleachtais phríobháideachais, nó más mian leat gearán a dhéanamh, déan teagmháil linn le do thoil ar r-phost ag hello@cuanicebaths.com nó tríd an bpost ag baint úsáide as na sonraí thíos:

37 Corrán Bhaile MhicAnndrais, Béal Feirste BT11 8FJ, An Ríocht Aontaithe

Faisnéis Phearsanta a Bhailiú

Nuair a thugann tú cuairt ar an Suíomh, bailímid faisnéis áirithe faoi do ghléas, d’idirghníomhú leis an Suíomh, agus faisnéis atá riachtanach chun do cheannacháin a phróiseáil. D’fhéadfaimis faisnéis bhreise a bhailiú freisin má dhéanann tú teagmháil linn le haghaidh tacaíochta do chustaiméirí. Sa Bheartas Príobháideachta seo, tagaimid d’aon fhaisnéis faoi dhuine inaitheanta (lena n-áirítear an fhaisnéis thíos) mar “Faisnéis Phearsanta”. Féach ar an liosta thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoin bhFaisnéis Phearsanta a bhailímid agus cén fáth.

 • Eolas gléas
 • Aidhm an bhailiúcháin: an Suíomh a luchtú go cruinn duitse, agus anailísíocht a dhéanamh ar úsáid an tSuímh chun ár Láithreán a bharrfheabhsú.
 • Foinse an bhailiúcháin: Bailítear go huathoibríoch é nuair a fhaigheann tú rochtain ar ár Láithreán ag baint úsáide as fianáin, comhaid logála, rabhcháin gréasáin, clibeanna, nó picteilíní.
 • Nochtadh chun críche gnó: roinnte lenár bpróiseálaí Shopify.
 • Faisnéis Phearsanta a Bailítear: leagan den bhrabhsálaí gréasáin, seoladh IP, crios ama, faisnéis fianán, cad iad na suíomhanna nó táirgí a fheiceann tú, téarmaí cuardaigh, agus conas a idirghníomhaíonn tú leis an Suíomh
 • Eolas ordú
 • Aidhm an bhailiúcháin: táirgí nó seirbhísí a sholáthar duit chun ár gconradh a chomhlíonadh, d’fhaisnéis íocaíochta a phróiseáil, socrú a dhéanamh le haghaidh loingseoireachta, agus sonraisc agus/nó deimhnithe ordaithe a sholáthar duit, cumarsáid a dhéanamh leat, ár n-orduithe a scagadh le haghaidh riosca nó calaoise féideartha, agus nuair atá tú ag teacht leis na sainroghanna atá roinnte agat linn, faisnéis nó fógraíocht a bhaineann lenár dtáirgí nó ár seirbhísí a sholáthar duit.
 • Foinse an bhailiúcháin: bailithe uait.
 • Nochtadh chun críche gnó: roinnte lenár bpróiseálaí Shopify, DPD, Google Pay, PayPal agus Klarna.
 • Faisnéis Phearsanta a Bailítear: ainm, seoladh billeála, seoladh seolta, faisnéis íocaíochta (lena n-áirítear uimhreacha cártaí creidmheasa, PayPal, Google Pay, Klarna, seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin.


Eolas Pearsanta a Roinnt

Roinnimid do Fhaisnéis Phearsanta le soláthraithe seirbhíse chun cabhrú linn ár seirbhísí a sholáthar agus ár gconarthaí a chomhlíonadh leat, mar a thuairiscítear thuas. Mar shampla:

 • Bainimid úsáid as Shopify chun ár siopa ar líne a chumhachtú. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi conas a úsáideann Shopify do chuid Faisnéise Pearsanta anseo: https://www.shopify.com/legal/privacy .
 • D’fhéadfaimis do Fhaisnéis Phearsanta a chomhroinnt chun dlíthe agus rialacháin infheidhme a chomhlíonadh, chun freagra a thabhairt ar subpoena, barántas cuardaigh nó iarratas dleathach eile ar fhaisnéis a fhaighimid, nó chun ár gcearta a chosaint ar bhealach eile.

Fógraíocht Iompraíochta

Mar a mhínítear thuas, bainimid úsáid as do Fhaisnéis Phearsanta chun fógraí spriocdhírithe nó cumarsáid mhargaíochta a sholáthar duit a chreidimid a d’fhéadfadh a bheith suimiúil duit. Mar shampla:

 • Bainimid úsáid as Google Analytics chun cabhrú linn tuiscint a fháil ar conas a úsáideann ár gcustaiméirí an Suíomh. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi conas a úsáideann Google do chuid Faisnéise Pearsanta anseo: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Is féidir leat tarraingt siar as Google Analytics anseo freisin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
 • Bainimid úsáid as Shopify Audiences chun cabhrú linn fógraí a thaispeáint ar shuímh Ghréasáin eile lenár gcomhpháirtithe fógraíochta do cheannaitheoirí a rinne ceannacháin le ceannaithe Shopify eile agus a bhféadfadh spéis a bheith acu sa mhéid atá le tairiscint againn freisin. Roinnimid freisin faisnéis maidir le húsáid an tSuímh, do cheannacháin, agus an seoladh ríomhphoist a bhaineann le do cheannacháin le Shopify Audiences, trína bhféadfaidh ceannaithe Shopify eile tairiscintí a dhéanamh a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a n-oibríonn fógraíocht spriocdhírithe, is féidir leat cuairt a thabhairt ar leathanach oideachais an Tionscnaimh Fógraíochta Líonra (“NAI”) ag https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work .

Is féidir leat tarraingt siar as an bhfógraíocht spriocdhírithe trí:

Aimsir - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Ina theannta sin, is féidir leat diúltú do chuid de na seirbhísí seo trí chuairt a thabhairt ar thairseach rogha an diúltaithe an Digital Advertising Alliance ag: https://optout.aboutads.info/ .

Úsáid Faisnéise Pearsanta

Bainimid úsáid as do chuid Faisnéise pearsanta chun ár seirbhísí a sholáthar duit, lena n-áirítear: táirgí a thairiscint le díol, íocaíochtaí a phróiseáil, seoladh agus comhlíonadh d'ordú, agus tú a choinneáil cothrom le dáta maidir le táirgí, seirbhísí agus tairiscintí nua.

Bunús dleathach

De bhun an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (“GDPR”), má tá cónaí ort sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“LEE”), próiseálaimid do chuid faisnéise pearsanta faoi na boinn dhlíthiúla seo a leanas:

 • Do thoiliú;
 • comhlíonadh an chonartha idir tú féin agus an Suíomh;
 • Comhlíonadh ár n-oibleagáidí dlíthiúla;
 • Chun do leasanna ríthábhachtacha a chosaint;
 • Tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail a chomhlíonadh;
 • Ar son ár leasanna dlisteanacha, nach sáraíonn do chearta agus do shaoirsí bunúsacha.

Coinneáil

Nuair a chuireann tú ordú tríd an Suíomh, coinneoimid do chuid Faisnéise Pearsanta ar feadh 18 mí ar a mhéid, nó go dtí go n-iarrfaidh tú go scriosfar do shonraí. Le haghaidh tuilleadh eolais ar do cheart scriosta, féach le do thoil ar an rannán ‘Do chearta’ thíos.

Cinnteoireacht uathoibríoch

Más cónaitheoir de chuid LEE thú, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála atá bunaithe ar chinnteoireacht uathoibrithe amháin (lena n-áirítear próifíliú), nuair a bhíonn éifeacht dhlíthiúil ag an gcinneadh sin ort nó nuair a chuireann an chinnteoireacht sin isteach ort go suntasach.

Bímid i mbun cinnteoireachta lán-uathoibríoch a bhfuil éifeacht dhlíthiúil nó suntasach eile ag baint úsáide as sonraí custaiméirí.

Úsáideann ár bpróiseálaí Shopify cinnteoireacht uathoibrithe teoranta chun calaois nach bhfuil tionchar dlíthiúil nó suntasach eile agat a chosc.

I measc na seirbhísí a chuimsíonn gnéithe de chinnteoireacht uathoibrithe tá:

 • Liosta dubh sealadach seoltaí IP a bhaineann le hidirbhearta teipthe arís agus arís eile. Maireann an liosta dubh seo ar feadh roinnt bheag uaireanta.
 • Liosta dubh sealadach cártaí creidmheasa a bhaineann le seoltaí IP ar an liosta dubh. Maireann an liosta dubh seo ar feadh roinnt bheag laethanta.

Do chearta

GDPR

Más cónaitheoir de chuid LEE tú, tá an ceart agat rochtain a fháil ar an bhFaisnéis Phearsanta atá againn fút, í a aistriú chuig seirbhís nua, agus iarraidh go gceartófaí, go nuashonraítear nó go scriosfar d’Fhaisnéis Phearsanta. Más mian leat na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn le do thoil tríd an eolas teagmhála thuas.

Déanfar do Fhaisnéis Phearsanta a phróiseáil ar dtús in Éirinn agus ansin aistreofar í lasmuigh den Eoraip le haghaidh stórála agus próiseála breise, lena n-áirítear go Ceanada agus na Stáit Aontaithe. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gcaoi a gcomhlíonann aistrithe sonraí an GDPR, féach Páipéar Bán GDPR Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .

Fianáin

Is éard atá i bhfianán ná méid beag faisnéise a íoslódáiltear chuig do ríomhaire nó gléas nuair a thugann tú cuairt ar ár Láithreán. Bainimid úsáid as roinnt fianáin éagsúla, lena n-áirítear feidhmiúlacht, feidhmíocht, fógraíocht, agus na meáin shóisialta nó fianáin ábhair. Déanann fianáin d’eispéireas brabhsála níos fearr trí ligean don suíomh Gréasáin cuimhneamh ar do ghníomhartha agus roghanna (cosúil le logáil isteach agus roghnú réigiúin). Ciallaíonn sé seo nach gá duit an t-eolas seo a chur isteach arís gach uair a fhilleann tú ar an suíomh nó brabhsáil ó leathanach amháin go leathanach eile. Cuireann fianáin faisnéis ar fáil freisin ar an gcaoi a n-úsáideann daoine an suíomh Gréasáin, mar shampla an é seo an chéad uair acu cuairt a thabhairt air nó más cuairteoir rialta iad.

Bainimid úsáid as na fianáin seo a leanas chun do thaithí ar ár Láithreán a bharrfheabhsú agus chun ár seirbhísí a sholáthar.

Fianáin Riachtanacha Chun Feidhmiú an Stórála

NameFunctionDuration _abÚsáidte maidir le rochtain ar admin.2y_secure_session_idÚsáidte maidir le nascleanúint trí aghaidh siopa.24h_shopify_countryÚsáidte i dtaca le checkout.session_shopify_mÚsáidte chun socruithe príobháideachta an chustaiméara a bhainistiú.1y_shopify_tmÚsáidte chun socruithe príobháideachta an chustaiméara a bhainistiú.30minuteUsed chun socruithe príobháideachta an chustaiméara a bhainistiú. chun nuashonrú custaiméara a éascú faisnéis chuntais.1min_tracking_consentTracking preferences.1ycÚsáidte i dtaca leis an tseiceáil amach.1ycartÚsáidte i dtaca leis an tseiceáil amach.2wcart_currencyÚsáidte i dtaca le cairt siopadóireachta.2wcart_sigÚsáidte i dtaca leis an tseiceáil amach.2wcart_tsUsed in connection with checkout.2wcart_verUsed in connection with shopping cart .4wcheckout_tokenÚsáidte i dtaca leis an tseiceáil amach.1ydynamic_checkout_shown_on_cartÚsáidte i dtaca leis an tseiceáil amach.30minhide_shopify_pay_for_checkoutÚsáidte i dtaca le checkout.sessionkeep_aliveÚsáidte i dtaca le logánú an cheannaitheora.2wmaster_device_idUseded checkinyconnected in. member_meÚsáidte i dtaca leis an tseiceáil amach.1ysecure_customer_sigÚsáidte i dtaca leis an gcustaiméir logáil isteach.20yshopify_payÚsáidte maidir le Seiceáil Amach.1yshopify_pay_redirectÚsáidte maidir le Seiceáil Amach.30 nóiméad, 3w nó 1y ag brath ar valuestorefront_digestÚsáidte i dtaca le logáil isteach an chustaiméara.2ytracked_start_checkoutÚsáidte i dtaca le seiceáil amach. seiceáil amach.3wcheckout_seisiún_token_<< chomhartha>>Úsáidte maidir le seiceáil amach.3widentity-stateUsed i dtaca le fíordheimhniú custaiméara.24hidentity-state-<<token>>Úsáidte i dtaca le fíordheimhniú custaiméara.24hidentity_customer_account_numberÚsáidte i dtaca le fíordheimhniú custaiméara.12w

Tuairisciú agus Anailísíocht

AinmFunctionFunctionAma _landing_pageTrack leathanaigh tuirlingthe.2w_orig_referrerTrack landing pages.2w_sShopify analytics.30min_shopify_dShopify analytics.session_shopify_sshopifyShopify analytics.30min_shopify_sa_pShopify analytics related to marketing_shopify. & atreoraithe.30min_shopify_yShopify analytics.1y_yShopify analytics.1y_shopify_gaShopify agus Google Analytics.sessioncustomer_auth_providerShopify analytics.sessioncustomer_auth_session_created_atShopify analytics .seisiún


Braitheann an fad ama a fhanann fianán ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste ar cibé an fianán “marthanach” nó “seisiún” é. Maireann fianáin an tseisiúin go dtí go stopann tú ag brabhsáil agus maireann fianáin leanúnacha go dtí go dtéann siad in éag nó go scriostar iad. Tá formhór na bhfianán a úsáidimid marthanach agus rachaidh siad in éag idir 30 nóiméad agus dhá bhliain ón dáta a n-íoslódáiltear iad chuig do ghléas.

Is féidir leat fianáin a rialú agus a bhainistiú ar bhealaí éagsúla. Cuimhnigh le do thoil go bhféadfadh tionchar diúltach a bheith ag baint le fianáin a bhaint nó a bhlocáil ar d’eispéireas úsáideora agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh codanna dár suíomh Gréasáin inrochtana go hiomlán a thuilleadh.

Glacann an chuid is mó de na brabhsálaithe le fianáin go huathoibríoch, ach is féidir leat a roghnú cé acu an nglacfaidh nó nach nglacfaidh le fianáin trí rialuithe do bhrabhsálaí, a fhaightear go minic i roghchlár “Tools” nó “Preferences” do bhrabhsálaí. Tá tuilleadh eolais ar conas socruithe do bhrabhsálaí a mhodhnú nó conas fianáin a bhlocáil, a bhainistiú nó a scagadh le fáil i gcomhad cabhrach do bhrabhsálaí nó trí shuíomhanna mar: www.allaboutcookies.org .

Ina theannta sin, tabhair faoi deara go bhféadfadh sé nach gcuirfidh bac ar fhianáin cosc ​​iomlán ar an gcaoi a roinnimid faisnéis le tríú páirtithe ar nós ár gcomhpháirtithe fógraíochta. Chun do chearta a fheidhmiú nó chun diúltú d’úsáidí áirithe de do chuid faisnéise ag na páirtithe seo, le do thoil lean na treoracha sa rannán “Fógraíocht Iompraíochta” thuas.

Ná Rianaigh

Tabhair faoi deara, le do thoil, toisc nach bhfuil aon tuiscint chomhsheasmhach ag an tionscal ar conas freagairt do chomharthaí “Ná Déan Rian”, ní athraíonn muid ár gcleachtais bailithe sonraí agus úsáide nuair a bhraithimid a leithéid de chomhartha ó do bhrabhsálaí.

Athruithe

D’fhéadfaimis an Beartas Príobháideachta seo a nuashonrú ó am go chéile chun athruithe ar ár gcleachtais nó ar chúiseanna oibríochtúla, dlíthiúla nó rialála eile a léiriú, mar shampla.

Gearáin

Mar a luadh thuas, más mian leat gearán a dhéanamh, déan teagmháil linn le do thoil trí ríomhphost nó tríd an bpost ag baint úsáide as na sonraí a thugtar faoi “Teagmháil” thuas.

Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra ar do ghearán, tá sé de cheart agat do ghearán a thaisceadh leis an údarás ábhartha um chosaint sonraí. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil um chosaint sonraí, nó lenár n-údarás maoirseachta anseo: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Nuashonrú is déanaí: 14/06/23

Tearmaí Seirbhís

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag CUAN Ice Baths. Ar fud an tsuímh, tagraíonn na téarmaí “muid”, “sinn” agus “ár” do Folcadáin Oighir CUAN. Cuireann CUAN Ice Baths an suíomh Gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na Seirbhísí go léir atá ar fáil ón suíomh seo duitse, an t-úsáideoir, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir atá luaite anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh agus/nó rud éigin a cheannach uainn, téann tú i mbun ár “Seirbhís” agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas (“Téarmaí Seirbhíse”, “Téarmaí”), lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha agus na beartais bhreise sin. dá dtagraítear anseo agus/nó ar fáil trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí Seirbhíse seo le gach úsáideoir an tsuímh, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí ar brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad.

Léigh na Téarmaí Seirbhíse seo go cúramach le do thoil roimh rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin nó roimh úsáid a bhaint as. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Seirbhíse seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin ná aon Seirbhísí a úsáid. Má mheastar na Téarmaí Seirbhíse seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí Seirbhíse seo.

Beidh aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár suíomh Gréasáin a phostáil. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh Gréasáin tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.

Tá ár siopa á óstáil ar Shopify Inc. Cuireann siad ardán ríomhthráchtála ar líne ar fáil dúinn a ligeann dúinn ár gcuid táirgí agus Seirbhísí a dhíol leat.

ROINN 1 - TÉARMAÍ SIOPA AR LÍNE

Trí aontú leis na Téarmaí Seirbhíse seo, léiríonn tú go bhfuil tú ar a laghad d’aois an tromlaigh i do stát nó i do chúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó i do chúige cónaithe agus go bhfuil do thoiliú tugtha agat dúinn. cead a thabhairt d’aon duine de do mhionchleithiúnaithe an suíomh seo a úsáid.
Ní fhéadfaidh tú ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe ná ní fhéadfaidh tú, agus tú ag úsáid na Seirbhíse, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe cóipchirt ach gan a bheith teoranta dóibh).
Níl cead agat péisteanna ná víris ar bith nó cód ar bith de chineál millteach a tharchur.
Má sháraítear nó má sháraítear aon cheann de na Téarmaí, cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí.

ROINN 2 - COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart chun Seirbhís a dhiúltú do dhuine ar bith ar chúis ar bith ag am ar bith.
Tuigeann tú go bhféadfaí d’inneachar (gan faisnéis cárta creidmheasa san áireamh) a aistriú gan chriptiú agus go mbeadh (a) tarchur thar líonraí éagsúla i gceist; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla a bhaineann le líonraí nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí le linn aistrithe thar líonraí.
Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó a shaothrú, úsáid na Seirbhíse, nó rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína gcuirtear an tSeirbhís ar fáil, gan cead sainráite i scríbhinn a fháil uainn. .
Tá na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh mar áis amháin agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní dhéanfaidh siad difear ar shlí eile.

ROINN 3 - CRUINNEAS, IOMLÁN AGUS TRÁTHÚLACHT NA FAISNÉISE

Nílimid freagrach mura bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an suíomh seo cruinn, iomlán nó reatha. Cuirtear an t-ábhar ar an láithreán seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó a úsáid mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla. Is ar do phriacal féin a bheifear ag brath ar an ábhar ar an láithreán seo.
D’fhéadfadh eolas stairiúil áirithe a bheith ar an suíomh seo. Ní gá go bhfuil faisnéis stairiúil reatha agus cuirtear ar fáil í le haghaidh tagartha amháin. Coimeádaimid an ceart chun ábhar an tsuímh seo a mhodhnú am ar bith, ach níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis ar ár láithreán a nuashonrú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh.

ROINN 4 - MODHNUITHE AR AN TSEIRBHÍS AGUS AR NA PRAGHSANNA

Tá praghsanna ár dtáirgí faoi réir athrú gan fógra.
Coimeádaimid an ceart ag am ar bith an tSeirbhís (nó aon chuid nó ábhar di) a mhodhnú nó a scor gan fógra ag am ar bith.
Ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís.

ROINN 5 - TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

D’fhéadfadh go mbeadh táirgí nó Seirbhísí áirithe ar fáil go heisiach ar líne tríd an suíomh Gréasáin. D'fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó na Seirbhísí seo agus ní féidir iad a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach amháin de réir ár mBeartas Aisíocaíochta .
Tá gach iarracht déanta againn na dathanna agus na híomhánna dár dtáirgí atá le feiceáil sa siopa a thaispeáint chomh cruinn agus is féidir. Ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt go mbeidh taispeáint mhonatóra do ríomhaire cruinn.
Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár Seirbhísí a theorannú d'aon duine, réigiún geografach nó dlínse. Féadfaimid an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirgí nó Seirbhísí a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc ar tháirgí nó ar phraghsáil táirgí faoi réir a athrú ag am ar bith gan fógra, de réir mar is rogha linne amháin. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le haon táirge ag am ar bith. Tá aon tairiscint ar aon táirge nó Seirbhís a dhéantar ar an suíomh seo ar neamhní nuair a thoirmisctear é.
Ní bharántaímid go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, Seirbhísí, faisnéis, nó ábhar eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais, nó go gceartófar aon earráidí sa tSeirbhís.

CUID 6 - BILLE CRUINN AGUS FAISNÉIS CUNTAIS

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó faoi, an cárta creidmheasa céanna, agus/nó orduithe a úsáideann an seoladh billeála agus/nó seolta céanna. Sa chás go ndéanaimid ordú a athrú nó a chealú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a rinneadh an t-ordú. Coimeádaimid an ceart chun orduithe a theorannú nó a thoirmeasc ar dealraitheach, inár mbreithiúnas aonair, gur déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí iad.

Aontaíonn tú faisnéis reatha, iomlán agus chruinn maidir le ceannach agus cuntas a sholáthar do gach ceannach a dhéantar ag ár siopa. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d’idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, le do thoil athbhreithniú a dhéanamh ar ár Polasaí Aisíocaíochta .

ROINN 7 - Uirlisí ROGHNACHA

D’fhéadfaimis rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach ndéanaimid monatóireacht orthu ná nach bhfuil aon smacht ná ionchur againn orthu.
Aithníonn tú agus aontaíonn tú go gcuirimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” ar fáil gan aon bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú. Ní bheidh aon dliteanas orainn a eascraíonn as nó a bhaineann le húsáid uirlisí roghnacha tríú páirtí.
Is ar do phriacal agus ar do rogha féin go hiomlán aon úsáid a bhaineann tú as na huirlisí roghnacha a thairgtear tríd an láithreán agus ba cheart duit a chinntiú go bhfuil tú eolach ar na téarmaí ar a soláthraíonn an soláthraí tríú páirtí ábhartha agus go gceadaíonn tú iad.
Féadfaimid freisin, amach anseo, Seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua). Beidh gnéithe agus/nó Seirbhísí nua den sórt sin faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse seo freisin.

Alt 8 - NAISC TRÍÚ PÁIRTITHE

D’fhéadfadh ábhair ó thríú páirtithe a bheith san áireamh in ábhar, táirgí agus Seirbhísí áirithe atá ar fáil tríd ár Seirbhís.
Féadfaidh naisc tríú páirtí ar an láithreán seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn. Nílimid freagrach as ábhar nó cruinneas a scrúdú nó a mheas agus ní bharántas agus ní bheidh aon dliteanas nó freagracht orainn as aon ábhair nó láithreáin ghréasáin tríú páirtí, nó as aon ábhar, táirgí nó seirbhísí eile de chuid tríú páirtithe.
Níl muid faoi dhliteanas as aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid earraí, Seirbhísí, acmhainní, ábhar, nó aon idirbhearta eile a dhéantar maidir le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Déan athbhreithniú cúramach le do thoil ar bheartais agus ar chleachtais an tríú páirtí agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le táirgí tríú páirtí a dhíriú chuig an tríú páirtí.

CUID 9 - BARÚLACHA ÚSÁIDEOIRÍ, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Más rud é, ar ár n-iarratas, go seolann tú aighneachtaí sonracha áirithe (iontrálacha comórtais mar shampla) nó gan iarratas uainn, seolann tú smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna, nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost, nó ar shlí eile (le chéile, ‘tuairimí’), aontaíonn tú gur féidir linn, ag am ar bith, gan srian, eagarthóireacht a dhéanamh, a chóipeáil, a fhoilsiú, a dháileadh, a aistriú agus a úsáid ar bhealach eile in aon mheán aon tuairimí a chuireann tú ar aghaidh chugainn. Táimid agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as aon tuairimí; nó (3) freagra a thabhairt ar aon tuairimí.
D’fhéadfaimis, ach níl aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht nó baint a dhéanamh ar ábhar a chinnimid dár rogha féin amháin a bheith neamhdhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, gáirsiúil nó inlochtaithe ar shlí eile nó a sháraíonn maoin intleachtúil aon pháirtí nó na Téarmaí seo de. Seirbhís.
Aontaíonn tú nach sáróidh do thuairimí ceart aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, pearsantacht nó ceart pearsanta nó dílseánaigh eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar leabhlach nó mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do chuid tuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh gréasáin gaolmhar. Ní fhéadfaidh tú seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine eile seachas tú féin é, ná sinn nó tríú páirtithe a chur amú ar bhealach eile maidir le bunús aon tuairimí. Is tusa amháin atá freagrach as aon tuairimí a thugann tú agus as a gcruinneas. Ní ghlacaimid freagracht ar bith agus ní ghlacaimid aon dliteanas as aon tuairimí a phostálann tú féin nó aon tríú páirtí.

ROINN 10 - EOLAS PEARSANTA

Tá do chuid faisnéise pearsanta a chur isteach tríd an siopa á rialú ag ár bPolasaí Príobháideachta, ar féidir a fheiceáil anseo .

ROINN 11 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS EISCEACHTAÍ

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh a d’fhéadfadh a bheith bainteach le tuairiscí táirge, praghsáil, cur chun cinn, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna idirthurais agus infhaighteacht. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra roimh ré (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach) .
Ní gheallaimid aon oibleagáid faisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a leasú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear gan teorainn, faisnéis phraghsála, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart glacadh leis go dtugann aon nuashonrú sonraithe nó dáta athnuachana i bhfeidhm sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar le fios go bhfuil an fhaisnéis go léir sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar athraithe nó nuashonraithe.

ROINN 12 - ÚSÁIDÍ COSANTA

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí Seirbhíse, tá tú toirmiscthe úsáid a bhaint as an suíomh nó a bhfuil ann: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) iarraidh ar dhaoine eile aon ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu; (c) chun aon rialacháin, rialacha, dlíthe, nó deasghnátha áitiúla idirnáisiúnta, cónaidhme, cúige nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masladh, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú nó idirdhealú a dhéanamh ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta, nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál cód mailíseach eile a uaslódáil nó a tharchur a úsáidfear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a dhéanfaidh difear d’fheidhmiúlacht nó d’oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, phish, pharm, leithscéal, damhán alla, crawl, nó scrape; (j) chun aon chríche graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar ghnéithe slándála na Seirbhíse nó aon láithreáin ghréasáin ghaolmhara, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín nó dul timpeall orthu. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d’úsáid as an tSeirbhís nó as aon láithreán gréasáin gaolmhar chun aon cheann de na húsáidí toirmiscthe a shárú.

ROINN 13 - SÉANADH BARÁNTA; TEORANNÚ DLITEANAS

Ní dhéanaimid ráthaíocht, ionadaíocht nó barántas go mbeidh do úsáid as ár Seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.
Níl barántas againn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil ó úsáid na Seirbhíse cruinn nó iontaofa.
Aontaíonn tú go bhféadfaimid ó am go ham an tSeirbhís a bhaint ar feadh tréimhsí éiginnte ama nó an tSeirbhís a chur ar ceal am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.
Aontaíonn tú go sainráite gur ar do phriacal amháin atá d’úsáid, nó do neamhábaltacht úsáid a bhaint as an tSeirbhís. Cuirtear an tSeirbhís agus gach táirge agus Seirbhís a sheachadtar chugat tríd an tSeirbhís (ach amháin mar atá ráite go sainráite againn) ar fáil ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’ chun tú a úsáid, gan aon ionadaíocht, barántas nó coinníollacha de chineál ar bith, go sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe nó coinníollacha inmhargaidheachta, cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-sárú.
Ní bheidh CUAN Baths Oighir, ár stiúrthóirí, ár n-oifigigh, fostaithe, cleamhnaithe, gníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas i leith aon díobhála, caillteanas, éilimh, nó aon dhíreach, indíreach, teagmhasach, pionósach, speisialta. , nó damáistí iarmhartacha de chineál ar bith, lena n-áirítear, gan teorainn brabúis a cailleadh, ioncam caillte, coigilteas caillte, cailleadh sonraí, costais athsholáthair, nó aon damáiste dá samhail, cibé acu atá siad bunaithe i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), dliteanas docht nó eile, a eascraíonn ó d’úsáid aon chuid den tSeirbhís nó aon táirgí a fuarthas ag baint úsáide as an tSeirbhís, nó ó aon éileamh eile a bhaineann ar aon bhealach le húsáid na Seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon earráidí nó easnaimh in aon ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a tabhaíodh mar thoradh ar úsáid na Seirbhíse nó aon ábhar (nó táirge) a phostáiltear, a tharchuirtear, nó a chuirtear ar fáil ar bhealach eile tríd an tSeirbhís, fiú má chuirtear in iúl dóibh gur féidir. Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, sna stáit nó sna dlínsí sin, beidh ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

ROINN 14 - SAINMHÍNIÚ

Aontaíonn tú Folcadáin Oighir CUAN neamhdhíobhálach agus ár máthairchuideachtaí, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigeach, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a shealbhú, neamhdhíobhálach ó aon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí réasúnta aturnaetha, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí mar gheall ar nó ag eascairt as do shárú ar na Téarmaí Seirbhíse seo nó na doiciméid a ionchorpraíonn siad faoi threoir, nó do shárú ar aon dlí nó cearta tríú páirtí.

ROINN 15 - DÉAGSÚLACHT

Sa chás go gcinntear go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhdhleathach, neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin in-fhorghníomhaithe mar sin féin a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith deighilte ó na Téarmaí seo de Seirbheáil, ní dhéanfaidh cinneadh den sórt sin difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile a bheidh fágtha.

ROINN 16 - FOIRCEANNADH

Mairfidh oibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe arna dtabhú roimh an dáta foirceanta ar fhoirceannadh an chomhaontaithe seo chun gach críche.
Tá na Téarmaí Seirbhíse seo i bhfeidhm mura rud é agus go dtí go bhfoirceannann tusa nó sinne. Féadfaidh tú na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh tráth ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh, nó nuair a scoirfidh tú d’úsáid ár suíomh.
Más rud é inár mbreithiúnas aonair a theipeann ort, nó má tá amhras orainn gur theip ort, aon téarma nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a chomhlíonadh, féadfaimid an comhaontú seo a fhoirceannadh ag am ar bith gan fógra agus beidh tú fós faoi dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite. go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh; agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit dá réir.

Alt 17 - AN COMHAONTÚ UILE

Má theipeann orainn aon cheart nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú, ní bheidh sé ina tharscaoileadh ar an gceart nó ar an bhforáil sin.
Is ionann na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon bheartais nó rialacha oibriúcháin a phostálaimid ar an suíomh seo nó maidir leis an tSeirbhís agus an comhaontú agus an tuiscint iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn sé d’úsáid as an tSeirbhís, ag dul in ionad aon chomhaontuithe, cumarsáidí agus tograí roimh ré nó comhaimseartha. , bíodh sé ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon leaganacha roimhe seo de na Téarmaí Seirbhíse).
Ní dhéanfar aon débhríochtaí i léiriú na dTéarmaí Seirbhíse seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.

Alt 18 - DLÍ RIALAITHE

Beidh na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontuithe ar leith trína gcuirimid Seirbhísí ar fáil duit faoi rialú agus forléiriú de réir dhlíthe na Ríochta Aontaithe.

Alt 19 - ATHRUITHE AR TÉARMAÍ SEIRBHÍSE

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú ag am ar bith ar an leathanach seo.
Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus athruithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht seiceáil a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin nó ar an tSeirbhís tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí Seirbhíse seo agus glacadh leis na hathruithe sin.

CUID 20 - EOLAS TEAGMHÁLA

Ba chóir ceisteanna faoi na Téarmaí Seirbhíse a sheoladh chugainn ag hello@cuanicebaths.com .
Tá ár n-eolas teagmhála curtha suas thíos:
Ainm trádála: Folcadáin Oighear CUAN
Uimhir ghutháin: 02896005024
Ríomhphost: hello@cuanicebaths.com
Seoladh fisiciúil: 37 Andersonstown Corrán, Béal Feirste BT11 8FJ, An Ríocht Aontaithe

Bailiúchán CUAN